Osie przyczep

 

Spawane Typ D-47
Typ D-732
Z hamulcami Typ D-43
Typ D-47
Typ D-55
Typ D-732
P.P.H.U SAN-UST spółka z o.o. © 2018